آماده به کار

فرم آماده به کار

آخرین مدرک تحصیلی نام دانشگاه و معدل
توانائی کار با نرم افزار یا ماشین آلات وسخت افزار …