اعلام نیاز

فرم اعلام نیازمندی کارفرما برای مشاغل عمومی

آدرس جایی که نیروی کار مستقر می شود
مانند کامپیوتر، زبان، روابط عمومی
رشته تحصیلی و سطح مدرک مورد نیاز
مثلا خلاق، مطیع، …
در طی هفته و 5 شنبه ها
آیا قرارداد نوشته می شود؟ مدت قرارداد چقدر است؟
آیا پورسانت تعلق می‌گیرد؟ به چه میزان؟
عیدی، پاداش، کارانه، …
از چه زمانی بیمه رد می‌شود؟
مدیر مستقیمی که با این فرد کار می کند چه خصوصیاتی دارد؟
نحوه دسترسی این فرد به اینترنت چگونه است؟ (روی کامپیوتر و روی گوشی)
مسئولیت تهیه ناهار به‌عهده شرکت است یا کارکنان؟
مثلا جریمه تاخیر، حفظ حجاب، کراوات و …
مانند سر و صدای زیاد، گرما، سرپا ایستادن در ساعات طولانی، …
کمترین و بیشترین حقوقی که برای این موقعیت شغلی در نظر گرفته‌اید