تکساحسابداریزمینه های فعالیتعمران

زمینه فعالیت فارس پروژه

قابل توجه پیمانکاران پروژه های عمرانی

ما آمادگی داریم در خصوص کارهای دفتر فنی و حسابداری شامل موارد زیر، با شرکت های پیمانکاری همکاری نماییم
ردیفعنوان پروژه های عمرانیعنوان فعالیت های حسابداری
1تهیه صورت مجالس کارگاهیمشاور مالی
2نقشه های ازبیلت لیست حقوق و دستمزد
3متره کارهای انجام شده ارزش افزوده
4صورت وضعیت موقت و قطعی معاملات فصلی
5آنالیز قیمت ها اظهارنامه عملکرد
6تنظیم جداول افزایش و کاهش کار طراحی سیستم
7برآورد ساعت کار ماشین آلات مورد نیاز مجری مکانیزم نمودار امور مالی و امور مالیاتی
8برنامه ریزی جهت مدیریت و کنترل پروژه تهیه سندهای مالی
9پیاده کردن نقشه ابنیه فنی تهیه صورت وضعیت مالی
10مقاطع طولی و عرضی
11 محاسبه احجام و کنترل
12محاسبه صورت وضعیت تعدیل
13ارائه نرم افزار تکسا و پشتیبانی فنی