درباره ما

 

.دفتر فنی پروژه با ۱۵ سال سابقه فعالیت در زمینه کارهای دفتر فنی با گروهی از همکاران تا کنون پروژه های عمرانی بسیاری را پشتیبانی فنی نموده است
دفتر کار ما : شیراز دروازه قران – ابتدای خیابان حافظ روبروی هتل شیراز