حسابداری

معاملات فصلی

در پایان هر فصل از سال مودیان حقیقی وحقوقی با ماجرای ارسال صورت معاملات فصلی (ماده 169 مکرر قانون مالیات)رو برو هستند که این خود نگرانی واشفتگی ذهنی زیادی برایشان ایجاد میکند.لذا برای انجام این گار ملزم به کمک گرفتن از سایر افراد متبحر در این امر می شوند.

شرکت فارس پروژه با داشتن افراد متبحر در زمینه مربوط به معاملات فصلی این نگرانی و اشفتگی ذهنی را برای افراد چه حقیقی وچه حقوقی که شامل ماده 169 قانون مالیات می شوند را از بین می برد.

با مراجعه به این شرکت می توانید از تجربیات متخصصین این شرکت نهایت استفاده را ببرید.

به امید دیدار