فـــــارس پـــروژه

 قابل توجه پیمانکاران پروژه های عمرانی

 

ما آمادگی داریم در خصوص کارهای دفتر فنی شامل موارد زیر، با شرکت های پیمانکاری همکاری نماییم
ردیفعنوان پروژه های عمرانیعنوان فعالیت های حسابداری
1تهیه صورت مجالس کارگاهیمشاور مالی
2نقشه های ازبیلت لیست حقوق و دستمزد
3متره کارهای انجام شده ارزش افزوده
4صورت وضعیت موقت و قطعی معاملات فصلی
5آنالیز قیمت ها اظهارنامه عملکرد
6تنظیم جداول افزایش و کاهش کار طراحی سیستم
7برآورد ساعت کار ماشین آلات مورد نیاز مجری مکانیزم نمودار امور مالی و امور مالیاتی
8برنامه ریزی جهت مدیریت و کنترل پروژه تهیه سندهای مالی
9پیاده کردن نقشه ابنیه فنی تهیه صورت وضعیت مالی
10مقاطع طولی و عرضی
11 محاسبه احجام و کنترل
12محاسبه صورت وضعیت تعدیل
13ارائه نرم افزار تکسا و پشتیبانی فنی