صفحه اصلی

 • زمینه فعالیت فارس پروژه

   قابل توجه پیمانکاران پروژه های عمرانی

  ما آمادگی داریم در خصوص کارهای دفتر فنی شامل موارد زیر، با شرکت های پیمانکاری همکاری نماییم

  ردیفعنوان پروژه های عمرانیعنوان فعالیت های حسابداری
  1تهیه صورت مجالس کارگاهیمشاور مالی
  2نقشه های ازبیلت لیست حقوق و دستمزد
  3متره کارهای انجام شده ارزش افزوده
  4صورت وضعیت موقت و قطعی معاملات فصلی
  5آنالیز قیمت ها اظهارنامه عملکرد
  6تنظیم جداول افزایش و کاهش کار طراحی سیستم
  7برآورد ساعت کار ماشین آلات مورد نیاز مجری مکانیزم نمودار امور مالی و امور مالیاتی
  8برنامه ریزی جهت مدیریت و کنترل پروژه تهیه سندهای مالی
  9پیاده کردن نقشه ابنیه فنی تهیه صورت وضعیت مالی
  10مقاطع طولی و عرضی
  11 محاسبه احجام و کنترل
  12محاسبه صورت وضعیت تعدیل
  13ارائه نرم افزار تکسا و پشتیبانی فنی